نمایش پذیری با موبایل و تبلت

امروزه کاربران گه گاه نیاز به نمایش و کنترل نرم افزار خود در گوشی موبایل و یا تبلت دارند ، همیشه کاربران نرم افزارها به سیستم های درون شرکت دسترسی ندارند اما نیاز دارند که همچنان ارتباطشان با شرکت حفظ شود و پیام ها  روی گوشی و یا تبلتشان نمایش داده شود و یا بتوانند پیام و درخواستی به وسیله نرم افزار به دیگران بفرستند .